ข้อมูลผู้พัฒนาระบบ

User Pic
ชื่อ-สกุล: นายทวีศักดิ์ ไชยวังราช
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความถนัด พัฒนาโปรแกรม, ระบบเครือข่าย,
ระบบปฏิบัติการ, ระบบฐานข้อมูล
ธุรกิจเกี่ยวข้อง เว็บโฮสติ้ง (Thaihost.in.th)
โทรศัพท์ 089-811-5657 (AIS)
เว็บไซต์ส่วนตัว www.thaweesak.in.th
อีเมล์ mr.thaweesak@hotmail.com
Facebook Link
Line ID: mr.casper